ProPulse is opgericht in 1996 onder de naam Pulse Services. De kernaktiviteiten bestonden uit het verlenen van ontwikkelcapaciteit en consultancy met betrekking tot Progress™ toepassingen. Op dat moment al met ruim 5 jaar Progress™ ervaring en 10 jaar ervaring met het ontwerpen en bouwen van maatwerk toepassingen.

In 2000 is Pulse Services overgegaan in ProPulse BV. De kernaktiviteiten zijn hierbij niet anders geworden. Wel breder, door de voortgaande uitbreiding van het Progress™ arsenaal aan produkten zoals  Webspeed, Soniq MQ en vele anderen.

Inmiddels timmert ProPulse al meer dan 15 jaar aan de professionele weg, veelal in langer lopende projecten van grote eindgebruikers zoals banken, verzekeringen en vakbonden, maar ook voor grotere software leveranciers.

ProPulse is een in omvang kleine onderneming en werkt niet vanuit een eigen bedrijfspand. Omdat de werkzaamheden in de regel worden uitgevoerd op lokatie bij de klant is dat ook zeker geen noodzaak, met alle voordelen van dien.