Projecten

ProPulse verzorgt de uitvoering van alle, of naar wens één of meerdere, projectstappen van automatiseringsplannen welke m.b.v. Progress , al dan niet web-enabled, gerealiseerd moeten worden. Inventarisatie, analyse, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, bouw, test, implementatie en onderhoud. De laatste Progress technieken zoals OpenEdge en WebSpeed kunnen hierbij worden gebruikt. Vele jaren ervaring hebben geleerd dat de belangrijkste methodieken in het realisatietraject bestaan uit gezond verstand, korte communicatielijnen en daardoor veel interactie tussen opdrachtgever en uitvoerder.

Onderhoud

ProPulse verzorgt ook veel onderhoud aan bestaande Progress applicaties. Omdat de ervaring van ProPulse z'n oorsprong vindt vóór 1990, beschikken wij ook over zeer veel ervaring in het onderhouden van oudere character-based applicaties. Het zal u verbazen hoeveel van deze applicaties, gebouwd in de 90-er jaren, in essentie nog steeds voldoen aan de eisen van de gebruiker. Meestal gaat het hierbij om toepassingen waarvoor geldt dat een upgrade naar een grafische user-interface geen bedrijfs-kritisch aspect is. Slechts een upgrade naar de laatste Progress versie is voldoende om gebruik te kunnen maken van de laatste technieken zoals bijvoorbeeld webservices.

Special Products

Naast Progress toepassingen voor eindgebruikers hebben wij ook veel ervaring met éénmalige toepassingen. Dit betreft bijvoorbeeld gegevensconversie waarbij gegevens uit  niet-progress bron-applicaties geconverteerd worden naar het datamodel van een in functionele zin soortgelijke Progress omgeving of andersom. Het grote verschil tussen dit soort projecten en het ontwikkelen van eindgebruiker applicaties is dat de conversieapplicatie niet het doel maar een middel is. Het doel is de gegevens - meestal eenmalig - van de bronomgeving naar de doelomgeving te krijgen, zonder verlies van betekenis. Dit vergt een geheel andere zienswijze op hoe een applicatie te ontwikkelen.